Det betyder att projektet som ska ge Gotland både gasproduktion och förutsättningar att använda gasen tar ny fart.
Ledningskontoret och tekniska förvaltningen ska bilda en projektgrupp som ska se till att det finns en handlingsplan som styr hur det hela ska gå till. Dessutom ska projektgruppen ta hand om de upphandlingar ska göras så att kommunen står redo när gasen finns att tanka.

Gute-gas på G
Gotlandsbetor AB har ansökt om tillstånd för att starta produktion vid Lövsta. Ansökan om miljöprövning ligger för beslut hos Länsstyrelsen som i sin tur ger kommunen möjlighet att yttra sig, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att göra. Anläggningen ska producera 5 600 ton flytande fordonsgas och 75 000 kubikmeter biogödsel från gotländska råvaror.
Går allt som det är tänkt kan kommunen ha 50 bilar i trafik redan år 2010 och fem år senare, upp mot 500 bilar som rullar på gotländsk biogas. Önskemålet är stort att gasen ska produceras på Gotland, säger kommunstyrelsens vice ordförande Lena Celion (M):
- Det blir besvärligt om vi ska köpa gas från fastlandet med tanke på transporterna över havet som ju klassas som farligt gods. Dessutom skulle det bli billigare om gasen tillverkades på Gotland. Men vi måste vara säkra på att det verkligen blir leveranser och vi måste se till att det finns tappställen.

Extra på måndag
Hon betonar att det är bråttom att komma i gång nu och redan på måndag, vid kommunfullmäktiges sammanträde, finns biogasen med på dagordningen som ett extraärende för att man ska vinna tid.
l En ny nämnd ska inrättas för förvaltningen av gymnasieskolan, Gotlands folkhögskola, Komvux och Lövsta landsbygdscentrum. Den nya nämnden ska heta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ska börja arbeta den 1 januari nästa år.
Ledningskontoret ska nu granska förslaget och redovisa för kommunstyrelsen hur det bör utformas.
- Jag hoppas att den nya organisationen leder till ytterligare effektiviseringar. Den nya förvaltningen kan spara upp mot tio miljoner kronor om året, hoppas Lena Celion i kommunstyrelsen, tillika ordförande i barn- och utbildningsnämnden.