Krönika FRISTAT.Lions insamling ”Röda Fjädern” – detta år till stöd åt cancerforskningen – går som en löpeld över hela landet. På Gotland säljs lotter och en specialgjord grammofonskiva överallt, massor av evenemang ordnas, och Gotland utropas till fristat så att besökare, däribland Ingmar Bergman, får köpa visum för att komma hit. Men när man vill sända en delegation klädd i fårskinn till regeringskansliet i Stockholm för att erbjuda visum blir det nej – regeringen vägrar att ställa upp. Gotland blir sexa i länstävlingen och Stånga blir bästa kommun på Gotland, nia i sin klass i landet.

BIBLIS. Länsbibliotekarie Friedrich Oschsner föreslår att ett nytt bibliotek inrättas i kvarteret Östertull och att därmed den gamla ladan där kan bevaras. Byggkostnaden beräknas till 4 miljoner.

IDFISKE. Natten till påskafton lossnar isen i Gothemsån och driver till havs. Fritt fram för alla idfiskare.

Artikelbild

VETTIGT. Helgfirare och bilister sköter sig bra under påsken och polisen säger: ”Vi börjar tro att gotlänningarna lärt sig dricka på ett vettigt sätt”.

PAKETRESOR. Reso-chefen Lennart Sundström presenterar en ny giv inför sommaren för att bredda säsongen: paketresor med ”snabbsemester” från landets samtliga flygplatser innebärande två dagar på ön med mat och logi samt diverse utflykter.

SMÖRIGT. Svenska Mejeriernas Riksförbund genomför att två veckors långt försök på fyra gårdar på Gotland. Man blandar tallolja i kornas foder för att få ett smör som blir lättare ett bre.

PÅSKSMÄLL. I KA 3:s tennistävling ”Påsksmällen” vinner 13-årige Per Jemsby i finalen över 12-årige Stefan Nilsson. På bilden flankerar de – Jemsby till vänster – tävlingsledaren Bengt Widén.