Gotska GK Veteraner P.B 28 aug.
Klass A/B 1) Bertil Stengård 39. 2) Ragnhild Wessman 39. 3) Tommy Bergström 34. 4) Bo Jacobson 34. 5) Björn Möllerström 31. Klass C/D 1) Nils Nilsson 35. 2) Kajsa Nilsson 34. 3) Birgitta Munthe 34. 4) Britt-Mari Mårdbrink 33. 5) Sylve Klinth 32. Nio hål 1) Torsten Nyström 18. 2) Monica Bekken 13. 3) Ingemar Olsson 12. 4) Inger Kjällman 12. 5) Nils-Åke Sellin 7.