Försäljningen av Stafva Gård i Barlingbo kallades på förhand den största någonsin på Gotland. I går blev försäljningen klar, och resultatet blev att gården styckas upp. 15 ursprungliga intressenter föll ut i fem köpare. Gården ska nu delas i sex delar, där fem grannar får varsin bit och Patrik von Corswant behåller en del med mejeri, vindkraftverk och boningshus. Patrik von Corswant fortsätter att driva Stafva Gårds kärnverksamhet med mejeri och ostproduktion. Varumärket lever således vidare. Familjen har även kvar en del mark och vill nu fortsätta driften i mindre skala.


"tagit mycket kraft"
- Det har tagit mycket kraft, men förhoppningen är att vi kan resa oss och gå vidare. Jag måste själv komma på vad vi ska satsa på framöver, men jag har lite idéer, säger Patrik von Corswant.

Den största delen, cirka 300 hektar, gick till Yngve och Inga Andersson på Ryftes. Raul Holmberg vid Massarve köpte köttdjurstallarna, 60 hektar åkermark och en mindre bit skog. Bröderna Stefan och Anders Svensson köpte 85 hektar åkermark, Lars Ansén i Sylfaste köpte 130 hektar skog och Carina Axdorff köpte 11 hektar skog. De sammanlagda köpeskillingarna uppgick till cirka 88 miljoner kronor, vilket var tio procent över Skånegårdars värdering.

Artikelbild

- Vi är nöjda med köpeskillingarna. Inga affärer är enkla och visst är det tråkigt att en anrik gård splittras. Målsättningen var ändå att familjen von Corswant skulle få fortsätta, säger Dag Magnusson.


Ryktes växer
Försäljningen innebar att Ryktes, som tidigare hade omkring 650 hektar varav 150 med rotfruktsodling, växer till omkring 900 hektar.

- Vi effektiviserar företaget genom markköpet. Vi har redan flera samarbeten och fler lär det bli. Vi ska bara hinna med det vi håller på med också, men affären har varit positiv för Ryftes, säger Yngve Andersson.

Patrik von Corswant, tidigare i veckan sa du att det inte stämde att Ryftes var intresserade av gården?

Artikelbild

- Spekulationerna i medierna i veckan var att Ryftes skulle köpa hela gården. Så var inte fallet, och därför valde jag att dementera det för att inblandade aktörer inte skulle påverkas, säger Patrik von Corwant.