När Försvarets materielverk (FMV) nu meddelar att man kommer att köpa det finska splitterskyddade fordonet Patria, i stället för BAE-system Hägglunds motsvarighet, fullföljer man den strategi som alliansregeringen deklarerat. Pris, miljö och kvalitet ska vara utslagsgivande och då har det finska fordonet sina fördelar. Nu kan den som ifrågasätter försvarets fortsatta investeringar hävda att; varför köper man inte i första hand svenskt från Hägglunds i Örnsköldsvik? Och finns det verkligen behov av att bygga på försvarets fordonspark i dessa avspänningens tider?
Svaret är kort och gott: när vi nu har åtagit oss att det svenska försvaret ska delta i internationella fredsinsatser "långtbortistan" som någon har döpt utlandstjänstgöringen till, så är ett absolut krav att personalen skyddas vid transporter inom verkansområdet. Det går inte att som i begynnelsen av insatsen i Afghanistan personalen åker i vanliga fordon utan splitterskydd.

Samma villkor
Att det nu blev ett finskt fordon som ska upphandlas är ingenting märkvärdigt. Dock ganska paradoxalt eftersom finnarna ratade den svenska offerten för Jas-39 Gripen till förmån för ett amerikanskt flygplan som närmast har kapacitet att fjärrbomba Moskva....
Den förra regeringen satsade en miljard till Hägglunds verkstäder för att de skulle ta fram sin version SEP. Man kan tycka att dessa skattekronor är kastade i sjön nu när det engelska bolaget tvingas ut på världsmarknaden för att trygga fortsatt produktion i norrlandskommunen. Men där delar man i bolaget BAE samma köp- och säljvillkor som man har när man för Saabs räkning försökte sälja Jas-flygplan till Norge.

Norsk felräkning
Där råkade man dock av allt att döma räkna fel när man jämförde erhållna offerter. Till stor förargelse för dem som arbetar för ett nordiskt försvarssamarbete. Men norrmännen har kanske råd att räkna fel. Man pumpar fortfarande olja ur västerhavet med god förtjänst. Kanske finns det dock utrymme för att lämna en offert på fungerande miniräknare till det norska försvarsdepartementet. För att citera Ulf Lindström som är presschef vid FMV:
"Vi har valt Patrias terrängfordon utifrån en rad kriterier, som bland annat innefattar pris, prestanda och miljö. Huruvida den miljarden är bortkastad eller inte är en politisk fråga".

Nya marknader
Som synes: den nya militärförsörjningsstrategin vet i vilken ficka plånboken finns. Det känns betryggande. Nästa steg är att närma sig Nato för att nå en ny marknad och nya partners, för att kunna sänka våra egna försvarskostnader.
I dagarna har Hägglunds överklagande av FMV:s beslut nått Stockholms länsrätt som har beslutat att upphandlingsarbetet ska avbrytas. Återstår att se om rätten anser att företagets alla uppgifter i sin offert har beaktats. Det är bra att allt blir uppklarat innan affären slutligen avgörs av regeringen. Misstankar om mutor mot det finska bolaget i samband med affärer i Östeuropa skall dock inte kopplas till det svenska kontraktet. Men ligger givetvis dem i fatet vid en slutlig bedömning.