Nanny-Maja Anderback är bara 20 år gammal. Hennes engagemang i miljö- och rättvisefrågor ledde till att hon skrev boken "Vem fan bryr sig". Och nu föreläser hon på samma tema. I tisdags kväll var hon i Hemse och i går framträdde hon inför elever från Klinteskolan.
Nanny-Maja är född i Västerbottens inland men har på senare år bott i Umeå. Under sista året i gymnasiet utnyttjade hon den för projektarbete avsatta tiden till att "gräva ner sig" i tillgängliga fakta om miljöfrågor.
- Det var skittråkigt. Det var siffror, jävelskap och ångest, berättar hon.
Men eftersom det rör "otroligt viktiga grejer" gav hon sig inte. Hon gick till botten i sina källor och översatte till ett mer lättbegripligt språk.
- Det måste vara lätt och roligt att lära sig, tycker hon.

För Klinteskolans elever berättar hon vad hon kommit fram till och det handlar bland annat om att "gigantiskt feta företag" ligger bakom mycket av de livsmedel som vi konsumerar. Det handlar exempelvis om norska Orkla som äger en lång rad företag som vi tror är helsvenska. Hon berättar om Coca Cola som har 90 läskfabriker bara i Indien, fabriker som använder nio liter av bristvaran vatten för att framställa en liter läskedryck.
Vi får veta att vi inom EU äter glass för 60 miljarder kronor varje år och det är en summa som skulle kunna räcka för att ge alla barn i världen grundutbildning.
- Om alla i hela världen skulle leva som vi i väst skulle det behövas minst 3-5 jordklot till, säger hon.

Det är många fler dystra faktauppgifter som plockas fram. Det är uppgifter om öar som sjunker, förekomst av bekämpningsmedel i kvinnors livmödrar och klimatförändringar som är skrämmande.
- Det känns inte så skitkul, säger Nanny-Maja.
- Det är kört, säger en ung åhörare.

Jo, det är lätt att tro att det är så men plötsligt slår Nanny-Maja fast att det är slut på hemskheterna från hennes sida. Jorden kommer inte att gå under för den har klarat istider och värmechocker många gånger tidigare. Men människan kan få det tufft. Dock finns det en mängd möjligheter att göra livet bättre.
- Om du tror att du är för liten för att vara effektiv har du troligen aldrig försökt att sova med en mygga i ditt sovrum, säger Nanny-Maja.
Om man tänker på varifrån det man konsumerar kommer och om man tänker på hur de som producerat varorna mår har man kommit en bit på väg. Då kan man göra medvetna val när det gäller inköp av kläder och mat. Det framhålls också att det redan görs en hel del i världen för att rätta till obalansen, men att det är alldeles för lite.

Själv kan man ägna sig åt att göra två olika listor. På den ena skriver man upp vad man vill ha. På den andra vad man behöver. Jämförelsen mellan de två listorna kan ge impulser till ett förändrat beteende till gagn för miljön.