De befann sig dock inte i omdelelbar närhet till den man som tidigare skottskadat två personer. De båda fördes till Visby lasarett oskadda.

Vad som hänt med mannen  är i nuläget oklart.

Texten kommer att uppdateras.