Hon vill beskriva ett klokt tänkande. Ett tänkande som hon inte tror skiljer sig nämnvärt mellan de människor som levde på Gotland på 700-talet och de som lever just nu - femtio generationer senare. Om kärleken som människans drivkraft och om rikedomen som dess motsats.
-Men också för att föra fram de gamla sägnerna som inte bara fanns på Gotland utan var lika levande i hela Skandinavien, säger Eva Sjöstrand som skrivit "En gotländsk Edda" illustrerad av bildkonstnären Anne Nilsson.
När islänningarna för drygt 1000 är sedan började skriva sina sagor och sin historia med runor, så ristade gotlänningarna sin värld i bilder några hundra år innan. Nästan 500 kända gotländska bildstenarna berättar en historia som blir ännu tydligare tillsammans med de isländska eddorna.
Eva Sjöstrand har i sin edda använt nio kända gotländska stenar, åtta bildstenar och den kända Pilgårdsstenen från Boge som bara innehåller runor. Anne Nilsson har använt sig av samma stenar när hon på sitt eget sätt valt att illustrera texten och innehållet i denna bok som lär bli en gotländsk klassiker.

*
För Eva Sjöstrand är detta höjdpunkten på elva års arbete som började med texten till det musikdramatiska verket Volund och sedan Utlottningen. Hon letade efter sitt stoff i sagorna som hon hittade på Island och bland bilderna på Gotlands Fornsal.
-Det var då jag började fundera över sagorna, vilken betydelse de hade för människorna då, innan det fanns radio, tidningar och teve, och vilken betydelse sagorna har än i dag, säger Eva Sjöstrand om sin bok.
-Och så fick jag massor av hjälp av fil. dr. Thorgunn Sn™dal, som för övrigt skrivit bokens efterord, isländska som numera bor på Gotland, som behärskar runskrift och kan läsa dem på gutamål, och som skrivit om de gotländska bildstenarna och kan kopplingarna mellan de olika källorna. Det var hon som väckte tanken på en gotländsk Edda och inspirerade mig att skriva boken, säger Eva Sjöstrand.
Det är fjärde gången som Eva Sjöstrand ger ut en bok tillsammans med Anne Nilsson och det är fjärde gången som Christer Jonson gjort formgivningen. Det här är den absoluta höjdpunkten på en serie böcker som historiskt beskriver människorna på Gotland, om Gutasagan och om seder och gotländsk folktro, om spelmännen och musiken och om de arbetande kvinnornas situation.
Och kanske har Anne Nilssons fina bilder aldrig bättre kommit till sin rätt än just den här gången.

*
Boken ges ut på det relativt nystartade Gotlandsbokens förlag som tidigare gett ut en bok om Linné på Gotland. Och det var en stolt ordförande, Gunnar Pettersson, och en stolt vd, Jan Larsson, som tillsammans med författarna hade ordnat med release i Bildstenshallen i går.
Boken ges samtidigt ut i en cd-version, där Eva Sjöstrand läser sin egen text, men då missar man förstås Anne Nilssons härliga träsnitt.
De tre tidigare böckerna har tryckts hos Leif Malmgren på Fårö, men den här gången blev det ett för stort projekt för det lilla boktryckeriet där allt görs hantverksmässigt. Istället är den tryckt hos Godrings och det positiva med detta är att formgivaren Christer Jonson fått större möjligheter att påverka det fina slutresultatet.