Alla klasser har inte dyslexielever, men de finns i de flesta klasser, menar Vivi Henrysdatter, att det finns barn med läs- och skrivsvårigheter. Att fånga upp dem tidigt är oerhört viktigt.
– I skolan går man från att vara barn till att bli vuxen. Personer med läs- och skrivsvårigheter hittar inte sin plats, säger hon.
Med dålig självkänsla som följd riskerar hela deras framtida liv att påverkas, menar Vivi Henrysdatter.
– Det finns en tydlig koppling mellan oupptäckt dyslexi och ungdomskriminalitet, säger hon.


Ilska
Som logoped ställer Vivi Henrysdatter diagnoser och i sitt jobb möter hon de som har störst behov av stöd.
– Många är jätteförbannade över att de inte fått hjälp tidigare. Värdet av en diagnos är att det som förut varit svårt att begripa plötsligt får ett namn och blir lättare att förstå, säger hon.


System
Samhällets syn på de som drabbas av det osynliga handikappet är ofta att personerna är lata eller mindre begåvade.
– Dyslexi har ingenting med intelligens att göra, man kan ha högt IQ ändå, säger Vivi Henrysdatter om fördomarna.
På Gotland samarbetar numera sjukvården med specialpedagoger och skolan. Allt för att så tidigt som möjligt upptäcka och ge de barn som behöver rätt verktyg för att klara sig. I dag finns appar för mobiler och mängder av andra tekniska hjälpmedel.