David Lindvall är bara 15 år. Först i nästa val till EU-parlamentet, i juni 2014, får han rösta för första gången. Ändå är han redan nu engagerad för att öka ungas deltagande i sommarens val till Europaparlamentet.
- Jag tycker att det går lika bra för mig att vara engagerad ändå. Även om inte jag får rösta kan jag ju påverka andra att göra det, säger han.
Det är Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, tillsammans med sina 82 medlemsorganisationer som har startat kampanjen Rösta 7 juni. Vad man röstar på är mindre viktigt än att man röstar.

Behov att lyfta frågan
Efter att ha konstaterat att endast en av fyra personer under 25 år röstade i förra valet till Europaparlamentet har man insett behovet av att lyfta frågan bland Sveriges unga. LSU menar också att det är ett problem att medelåldern på våra parlamentariker är över 50 år.
Målet är att höja deltagandet från 25 procent till 50 procent, det vill säga att få hälften av alla under 28 att rösta. Genom att uppmärksamma på vilka sätt EU och Europaparlamentet är relevant för unga människor önskar man inte bara vitalisera demokratin utan också skapa långsiktig förändring.
Som en del av kampanjen har David Lindvall och 126 andra deltagit i fem endagars utbildningar.
- Det var en jättelyckad utbildning. Jag lärde mig massor, men framför allt var det roligt att se att det finns så många andra som är engagerade, säger David Lindvall.

Kunskap om EU
Utbildningarnas syfte är att ge deltagarna mer kunskap om EU, lära sig vad valet handlar om och hur det berör dem i deras egen vardag, berättar Emma Stark, kampanjledare på LSU.
- Framför allt ska de ge verktyg och metoder för att kunna driva kampanjer och påverka andra, säger hon. Fokus är på "Vad kan vi göra när vi kommer hem igen?"
David Lindvall är sedan i våras aktiv i Unga allergiker, det var så han kom med på kursen. Inom Unga allergiker planerar de att sprida budskapet främst genom ett särskilt utskick till de medlemmar som är 18 år eller äldre och nämna valet i medlemsbladet. Organsiationen planerar också att bjuda in EU-parlamentariker för att hålla föreläsningar och delta i diskussioner.
Här på Gotland kommer föreningen att fokusera på att få fler medlemmar och därigenom också sprida budskapet om EU-valet.
Varför är EU-parlamentsvalet viktigt för unga allergiker?
- Vi vill lyfta funktionalitetsfrågan. Oftast är det bara rullstolsburna, blinda och döva som belyses, vi vill även få upp frågor som rör astma och allergibesvär på dagordningen, säger David Lindvall.