Det är lika bra med att jag börjar med att skriva om vad jag inte vet. Jag har ännu inte bestämt mig för vad jag tycker om planerna på ett byggprojekt vid Austre - med hus, sjöbodar och restaurang. Generellt blir jag glad när någon vill satsa, men det finns ju även andra värden att ta hänsyn till. Och i just det här fallet har jag ännu inte någon klar bild av vilken vågskål som väger tyngst.

Men en sak oroar mig i debatten. Det är de där rödlistade insekterna som återigen sticker fram sina antenner. GA skrev i tisdag om hur länsstyrelsen gör invändningar mot Austreprojektet, bland annat eftersom det inom området finns "ett antal rödlistade arter av insekter". Körkmacken, Gotlands entomologiska förening, nämner stekelarten Bembix rostrata (en sandgeting).
Vad är rödlistning? På listan finns arter vars framtida överlevnad i landet inte är säker. Det har naturligtvis betydelse för hur man bedömer exempelvis ett byggprojekt. Men det är långtifrån ett absolut hinder. Och en rödlistad art saknar formellt skydd, om den inte är upptagen på artskyddsförordningens bilaga 1 eller 2. Där hittar jag inte Bembix rostrata.

Men rödlistade arter är inte det enda verktyget som övernitiska naturvårdsentusiaster kan använda för att riva det som andra vill bygga. Senast den 13 december skrev GA om fyra nybildade naturreservat. Utvecklingen drivs på i snabb takt. I november skrev jag själv om hur naturreservaten på Gotland blivit tre gånger fler sedan början av 90-talet. Ovilliga markägare hamnar i kläm. Det har ett pris att förvandla natur till naturreservat. När allt större delar av ön konserveras minskar utrymmer för utveckling.

Jag har en känsla av att exempelvis delar av länsstyrelsen har tagits över av entusiaster vars mission har mycket litet med människors livsbetingelser att göra.
Vi behöver en debatt om dessa frågor. När blir det annars dags att rödlista de bofasta gotläningarna som en sort vars framtid inte är säker?