Cykelvägen norr om Visby, längs länsväg 149, har kallats världens dyraste cykelväg. Slutnotan beräknas till cirka 60 miljoner kronor.

– Vi har gjort några "passa på"-åtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder och förlängt cykelbanan, som lagt till cirka 20 miljoner på notan, säger Tiina Ohlsson, enhetschef för samhällsbehov på Trafikverkets region Stockholm, där Gotland ingår.

 

Artikelbild

| Tiina Ohlsson, Trafikverket region Stockholm, lovar att cykelvägen ska vara helt klar innan nyår.

Samrådmöte

Under tisdagskvällen träffade hon och ett antal kollegor inom projektet först pressen och senare på kvällen allmänheten och berörda fastighetsägare för ett samrådsmöte. Anledningen är de problem som uppstått vid bygget av de sista 800 meterna.

– Vi begick ett misstag, när vi började hugga i berget tog grundvattnet andra vägar och fyra fastighetsägare fick vatten i sina källare och skador på fastigheterna, säger Tiina Ohlsson och beklagar djupt det inträffade.

För att hålla vattnet borta samlas det i ett dräneringsdike på östra sidan om vägen och pumpas genom en grodtunnel till västa sidan där det får rinna bort och mot havet. Detta är en provisorisk åtgärd sedan i våras uppstod och kostar cirka 200 000 kronor per månad, vilket omfattar jourtid 24 timmar per dygn och ett reservkraftverk ifall det skulle bli strömavbrott.

 

Självfall

På Trafikverket är man angelägen om att kunna göra en permanent lösning, med ett nedgrävt rör som leder bort vattnet genom självfall. Det blir betydligt billigare och säkrare, men det kräver tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Under tisdagens samrådsmöte och den kommande remisstiden på två veckor, till och med 21 november, ska Trafikverket samla in synpunkter från allmänheten och sakägare för att sedan formulera sin ansökan. Ett 20-tal sakägare hade kallats till samrådsmötet, fastighetsägare som antingen drabbats av översvämningar eller som kommer att beröras när nya diken och rörledningar kommer att anläggas.

 

Förbannade fastighetsägare

Enligt Tiina Ohlsson har de fyra fastighetsägarna som drabbats av översvämningar fått hjälp av Trafikverket både med åtgärder och ekonomisk ersättning. Hon förstår att de är upprörda och är mycket ledsen för det som hänt.

– Det händer väldigt sällan, men här har det gått snett, säger hon.

Innan årsskiftet ska hela cykelvägen vara klar. Det enda som skulle kunna sinka planen är extrem kyla, förklarar Torbjörn Lundbom. Det sista i projektet blir ett bullerplank som inte kommer att hinnas med innan nyår eftersom bygglovet gått ut och måste förnyas. Den permanenta vattenlösningen kommer att kunna byggas senare, så fort tillståndet från domstolen är klar.

 

Drabbar inte Gotland

Cykelvägen Visby-Nyhamn har dragit ut många år på tiden och slutnotan har ändrats från 24 miljoner kronor till nästan de tredubbla.

Tiina Ohlsson bedyrar att fördyringen inte påverkar andra projekt på Gotland.

– Det här bekostas av nationella medel. I nästa länsplan för Gotland som gäller 2015 till 2025 satsar vi totalt 205 miljoner för Gotland, säger hon.

Bland de kommande projekten ligger bland annat en åtta km lång cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn som redan nu börjar planprocessas. Byggstart beräknas till slutet av 2015.