Det står klart sedan cykelleden nu blir ett fall för Mark- och miljödomstolen.

– I flera år har vi gått ut och lovat våra besökare att det blir en cykelväg nästa år. Jag skulle inte förvånas om det tar 100 år innan de är klara, säger Torgny Gustafsson, som driver Lummelunda camping.

Ett av de många misstagen som inträffat under byggets gång var under våren 2012, då fastighetsägare längs väg 149 sina källare vattenfyllda. Orsaken till det var att Trafikverket missbedömt mängderna vatten som måste ledas bort och nu visar sig arbetena bli så omfattande att Mark- och miljödomstolen kopplas in.

Företagare på norra Gotland rasar nu mot hanteringen av 60-miljonersprojektet. Läs mer om det i dagens GT.