Jan Alamo har anmält bygglovet till Justitieombudsmannen och är granne med huset.

– Jag vill att någon opartisk ska granska det här.

Ärendet har nu 3,5 år på nacken i olika instanser.

Artikelbild

Jan Alamo flyttade in i grannhuset år 1976 med goda förhoppningar.

– Jag köper ett hus och sitter i soffan och ser Oskarshamnsbåten passera. Den vyn får jag aldrig tillbaka.

Nu blockeras sikten av huset på Visborgsgatan. Trots det förstörda utsikten har han ingen förhoppning på rivning.

– Jag kräver inte att de ska riva huset, och det tror jag inte kommer ske heller.

Artikelbild

| Jan Alamo, granne med huset på Visborgsvägen.

Bo Björkman erkänner till helagotland.se att handläggandet inte gått rätt till:

– Det blev fel från början.

Artikelbild

| Bo Björkman (S), byggnadsnämndens ordförande

Jan Alamo är nöjd efter dagens erkännande:

– Det är glädjande efter mitt kämpande.

Artikelbild

| Bo Björkman (S) och Jan Alamo har i 3,5 år legat i tvist om bygglovet för ett hus på Visborgsvägen utlovades på rätta premisser.

Bo Björkman förklarar ärendet.

– En tjänsteman var delegerad att utföra bygglovet.

Artikelbild

| Bo Björkman (S) och Jan Alamo har i 3,5 år legat i tvist om bygglovet för ett hus på Visborgsvägen utlovades på rätta premisser.

Men något blev fel. De takkupor som byggdes på huset på Visborgsvägen tillhörde inte detaljplanen för området. Detta misstolkade tjänstemannen. Om bygget är inom byggplanen behövs inga grannar höras och tillfrågas. Därför blev grannen Jan Alamo inte tillfrågad.

– JO kommer troligen landa i uppfattningen att byggnadsnämnden gjort ett formellt fel.

Nu kommer huset på Visborgsvägen att rivas till viss del.

– De delar av huset som inte har bygglov kommer att åtgärdas.

Dessa åtgärder kommer dock inte att påverka Jan Alamo då huset kommer att åtgärdas i ett annat väderstreck.