När Nordkalk fick tillstånd att bryta kalk vid Ducker i Bunge av Miljööverdomstolen 2009, överklagades domen, men HD gav inte prövningstillstånd.

Miljööverdomstolen lämnade sedan tillbaka frågan om vilka villkor som ska gälla till miljödomstolen. Miljödomstolen ansåg inte att det inte gick att fastställa några villkor utifrån förutsättningarna som fanns. Nordkalk överklagade till Miljööverdomstolen som sa ja i juli i år.

Det beslutet har flera tunga instanser överklagat till HD.

- Vi har fått in 21 överklaganden, säger Christina Ericson.


HD kan häva tillståndet
Men HD ska inte bara ta ställning till om de ska ge prövningstillstånd. Frågan är vad som i så fall kan prövas.

Nordkalk hävdar att HD bara kan pröva den senaste domen som gäller villkoren. Men HD är inte lika säker.

- Vi vet inte. Det får bli en del i prövningen. Vi ska se vad som är avgjort eller inte. Några anser att nya saker tillkommit, säger Christina Ericson.

Det kan därmed bli så att HD granskar om det var rätt av Miljööverdomstolen att ge Nordkalk brytningstillstånd. I klartext: Tillståndet kan upphävas.

Nordkalk tror inte det.

- I så fall går de emot sitt eget beslut. De sa nej till prövningstillstånd för tre år sedan, säger Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk.

- Om det inte tillkommit något exceptionellt nytt i frågan, tar de inte upp den igen. Och mig veterligen har det inte gjort det.


"Rättegångsfel"
Flera nya faktorer har dock lyfts fram efter att domen om tillståndsfrågan togs 2009. Vilka argument som kan bli avgörande är däremot inte sagt. Vattenkvalitet, SGU:s jävsfråga och stoppreglen för artskydd som togs bort, är några exempel.

Naturvårdsverket, som har statens samlade experter i frågan, säger nej till Nordkalks ansökan.

- Nordkalk har ändrat sina planer på ett antal punkter, bland annat dragningen av transportbandet och hur vattnet ska avledas. Det har begåtts rättegångsfel och Sverige riskerar att bryta mot EU-fördraget, säger Krister Mild, expert på Naturvårdsverket.

- Området har unika värden och tillståndet strider kraftigt mot Miljöbalken. Dessutom kan domen få väldigt svåra återverkningar eftersom den är prejudicerande.

HD har efter den senaste tidens demonstrationer prioriterat upp ärendet.

- Vi väntar bara Naturskyddsföreningen som har tid på sig till 31 augusti med kompletteringar, och vi räknar med att vara klara i september, säger Christina Ericson.sa Sveds