Jag studerade delar av min utbildning på ett campus i Sverige. I princip hela min studietid var vi på campus, när vi tog oss utanför campus geografiska område var det oftast för att göra inköp i den närliggande staden.

Idag bor ingen av mina studiekamrater kvar i den kommun där campus ligger. Kanske beror det på att ingen av oss hade en relation till platsen utanför campus. Min upplevelse var att platsen inte heller gjorde något för att hjälpa oss att skapa en lokal identitet.

Känslan var att vårt campus hade kunnat ligga var som helst i världen, vi var i en så kallad ”bubbla”.

Så är inte fallet med Campus Gotland, bara namnet ger en hint om var studenterna befinner sig.

Om en månad, måndagen den 3 september välkomnas nya studenter till Uppsala universitet - Campus Gotland.

Låt oss tillsammans se till att de får de bästa förutsättningarna för att skapa en lokal identitet och relation till Gotland. Det kommer gynna oss en lång tid framöver.

Forskning och utveckling är utpekat som en viktig prioritering för Gotland. Därför är öns relation med Campus Gotland (och Sveriges lantbruksuniversitet) extra viktig.

Bristen på bostäder för studenter är det största hotet mot expansion för Campus Gotland och riskerar därmed att hämma hela Gotlands utveckling.

Region Gotland verkar dock inte hålla med om bristen, i ”Regional Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2017” går att läsa: ”Region Gotland bedömer att det är balans på bostadsmarknaden för studenter på Gotland. Det finns vissa svårigheter att få tag på studentlägenheter vid terminsstart men det brukar bli lägenheter tillgängliga under terminen.”

Det handlar om att studenterna måste hitta en bostad för att överhuvudtaget kunna flytta hit och att det är en bostad som tillåter studenten att stanna kvar över sommaren och efter sin examen. Studenterna etablerar sig bättre på ön om de kan bo året runt och inte blir utslängda som sommarkatter.

En majoritet av studenterna bor nämnligen i dag i bostäder med 10 månaders kontrakt, något som varken är optimalt eller de är nöjda med.

Det finns behov av att bygga nya studentbostäder eller små hyreslägenheter. Bostäderna behöver finnas inom en radie av cirka tre mil till Visby och ska vara tillgängliga året runt.

Varje missad student är förlorad kompetens för Gotland – hur mycket kunskap har vi hitintills motat bort?

Det verkar råda politisk konsensus att frågan om bostäder till studenter och unga är viktig. Forskning och utveckling är som sagt en prioritet. I Centerpartiets valplattform lyfter man sambandet mellan näringslivet, tillgång till bostad och forskning: ”Våra gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft … Bra bostäder runt om på Gotland med närhet till bra service är en viktig pusselbit för att Gotland ska attrahera fler invånare och besökare. Uppsala universitet Campus Gotland, är en annan viktig faktor för kompetensförsörjning och utveckling. ”

Efter examen önskar vi att hitflyttade studenter ska bo kvar och delta i det gotländska näringslivet.

För att det ska vara möjligt och attraktivt behöver de tak över huvudet.

Näringslivet i stort hämmas eftersom de har svårt att rekrytera på grund av den nuvarande bostadsbristen på Gotland.