Hyresgästföreningen och Gotlandshem har tagit fram en gemensam handlingsplan för hur hyrorna hos Gotlandshem ska baseras utifrån standard, kvalitet, närmiljö, närservice och läge. Detta istället för rådande hyressättning som utgår från vad det kostade att bygga hyresrätter vid tidpunkten för bygget, något som påverkas av de subventioner samhället erbjöd vid just det byggtillfället.

– Det här är ett arbete som vi gemensamt med Hyresgästföreningen tror kommer jämna ut hyrorna och skapa en rättvis metod för hyressättning, säger Elisabeth Kalkhäll.

Till hösten kommer Gotlandshem skicka ut en undersökning till sina hyresgäster där de ska poängsätta sitt boende utifrån olika egenskaper som anses av störst värde. Hyresgästernas bedömning kommer vara en av fyra punkter som kommer ligga till grund för hur den nya hyressättningen ska se ut.

Artikelbild

| Både Inge Karlsson och Elisabeth är glada över den nya hyressättningen .

Andra regioner i Sverige använt denna modell tidigare. Inge Karlsson, förhandlare hos Hyresgästföreningen förklarar:

– Vi har direktiv om att gå mot denna typ av brukshyressättning som den kallas. I Umeå, Norrköping och Botkyrka för att nämna några, är hyressättningen redan tillämpad och fungerar, säger han.

Den nya hyressättningen ska fasas in försiktigt från och med 2021:

– Målet är att alla ska bo kvar i sina nuvarande hyresrätter. De hushåll som får en hyreshöjning kommer få det försiktigt över tid, säger Elisabeth Kalkhäll.