Under perioden december 2018 till februari 2019 såldes 134 bostadsrätter på Gotland. Medelpriset per kvadratmeter låg på 31 014 kronor, vilket är oförändrat jämfört med tre månader tidigare. Däremot är det en ökning med fem procent jämfört med året innan.

Medelpriset för villor låg i februari på 28 502 kronor per kvadratmeter. Det är en minskning med 0,6 procent under de senaste 3 månaderna, men jämfört med förra året är det en ökning med 4,8 procent. En villa kostade på Gotland i genomsnitt 3 584 000 kronor under perioden december-februari, baserat på 39 försäljningar.

Prisutvecklingen på Gotland skiljer sig något från riket som helhet. Villaprisena i Sverige ligger på samma nivå som för ett år sedan medan bostadsrätterna sjunkit med en procent.

– Man kan säga att vi har gått in i en ny nivå och den rör sig inte tydligt vare sig uppåt eller nedåt. Det gäller inte bara senaste månaden, det ser likadant ut om man tittar tolv månader tillbaka, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, till TT.