Strandskydd Under september månad kommer länsstyrelsen kontrollera fyra fiskelägen på Gotland. Kontrollerna ska ge en bild om huruvida strandskyddslagen efterlevs.

Platserna är utvalda utifrån hur viktiga de är för friluftsliv samt djur- och växtliv, till exempel naturreservat eller naturvårdsområden.

– Vi kommer att kontrollera strandskyddet på fiskelägena i Västergarn, Herrvik, Ljugarn och Nisseviken. Vi tittar bland annat efter bryggor och sjöbodar som byggts eller byggts om utan tillåtelse, säger Cecilia Cederborg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen väljer slumpvis ut fem bodar i varje fiskeläge som därefter kontrolleras med en inspektion. Då kontrolleras bodens utseende och om användningsområdet stämmer överens med de dokument om boden som länsstyrelsen har. Länsstyrelsen kontrollerar även strandskyddsdispens för eventuella förändringar av boden och tidigare givna strandskyddsdispenser har följts.

– Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, fortsätter Cecilia Cederborg.

Länsstyrelsen har medvetet valt att gå ut med information kring kontrollerna för att ge tomtägarna chans att förbereda och rätta till eventuella regelbrott.

– Vi är inte ute efter att sätta ditt någon, utan vi delar ut ett informationsbrev till de som blivit utvalda två veckor innan inspektionen. Även om det skulle förekomma fel under kontrollen får tomtägarna även tid för att åtgärda felen innan vidare åtgärder sker, säger Cecilia Cederborg till Helagotland.se.

Planerade kontroller av strandskyddslagen sker endast under september men kommer fortsätta nästa år. Andra inspektioner som skett under sommaren har endast skett genom anmälningar.