- Gotlands befolkning växer vilket innebär en utmaning för bostadsmarknaden och framöver förväntas bristen på bostäder öka, trots att det planeras för hundratals nya bostäder, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare på länsstyrelsen Gotland, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen har sammanställt resultatet från den årliga bostadsmarknadsenkäten som visar att den gotländska bostadsmarknaden är som helhet i balans, med både hyresrätter och bostadsrätter som byggs. Ändå lämnas flera samhällsgrupper bostadsmarknaden.

- Den låga rörligheten i det existerande hyresbeståndet, högt ställda krav från privata hyresvärdar och höga boendekostnader i nyproduktion gör att exempelvis ungdomar som vill flytta hemifrån, äldre personer som söker ett mer tillgänglighetsanpassat boende och personer som är nyanlända drabbas, säger Karlsson.

En stor anledning ligger i det ökade antalet fritidsbostäder som gjort att bostadspriserna har skjutigt i höjden. Under 2017 såldes totalt 923 lägenheter till privatpersoner i Visby och på södra gotland och enligt studien minskat hyrestryggheten.