I september 2016 utsåg dåvarande regionstyrelsen tre företag till vinnare i en markanvisningstävling för kvarteret Signallottan. En av de exploatörer som skrev avtal var Växjöföretaget GBJ. Planen var att bygga 60 hyreslägenheter, men nu tycks det gå i stöpet.

En markanvisning gäller i två år och företaget har ännu inte betalat köpeskillingen på drygt sex miljoner kronor. Efter två och ett halvt års väntan har tidsfristen löpt ut.

– Vi vill väldigt gärna ha hyresrätter, så egentligen vill vi inte häva avtalet, men samtidigt kan vi inte heller låta dem dra ut på det hur länge som helst, säger Anna Adler, exploateringsstrateg på Region Gotland.

Artikelbild

| Det statliga bidraget för hyresrätter togs bort vid årsskiftet.

GBJ hade planerat att den första etappen, av totalt 60 hyresrätter, skulle vara klar i slutet på 2019. Men när det statliga bidraget för hyresrättsbyggen ströks i decemberbudgeten drog bolaget i handbromsen.

– Vi vill veta spelreglerna innan vi startar projektet. Så har vi meddelat regionen att vi vill avvakta ytterligare, säger Johan Sahlén, vd för GBJ Bostadsutveckling.

På torsdag sammanträder regionstyrelsen och då finns förslaget om att häva markanvisningen och köpet på politikernas bord.

Avtalet har inte följts, vilket gör att regionen inte längre kan ge uppskov med betalningen.

– Det finns inget kontroversiellt i det här. De förstår att vi inte kan ge dem hur lång tid som helst, säger hon.

Region Gotland har varit tydlig med att nya A 7-området ska bebyggas med varierande upplåtelseformer.

I höstas stod det klart att ett annat hyresprojekt gick om intet när Hemsehem AB bestämde sig för att, istället för utlovade 90 hyreslägenheter, bygga bostadsrätter. För det fick bolaget betala ett vite på 10 miljoner kronor. Någon sådan klausul finns inte i GBJ:s avtal.

Enligt Johan Sahlén vill GBJ gå vidare med bostadsplanerna på Signallottan 2 om de får det statliga bidraget. Att istället bygga bostadsrätter är inte aktuellt.

– Nej, vårt mål är att bygga hyresrätter, som regionen har tänkt från början. Vi hoppas fortfarande att vi får möjlighet att infria det, säger han.

Om GBJ och Region Gotlands avtal hävs, så har två och ett halvt år gått till spillo och försäljningen får börja om.

– Det kan man dra lärdom av. Det enda riktigt säkra instrumentet för att skapa hyresrätter är Gotlandshem, säger Anna Adler.

Övriga bostäder i kvarteret Signallottan är redan färdigbyggda eller påbörjade.