Region Gotland har undertecknat ett markanvisningsavtal med entreprenören Johan Gates fastighetsbolag Österled Fastighets AB. Det framgår av handlingarna inför regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU). Helagotland.se kunde för några veckor sedan avslöja att det var Johan Gate som skulle få köpa marken av regionen och att han vill bygga ett hotell på fastigheten. Priset på fastigheten har bestämts till 8 050 000 kronor.

"Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner upprättat markanvisningsavtal med Österled Fastighets AB gällande fastigheten Visby Kransborren 1. Avtalet ger exploatören rätt att under kommande två år utveckla sitt förslag avseende uppförande av hotellbyggnad inom aktuell fastighet", skriver ledningskontoret.

Exploateringsstrategen Anders Lindholm vill inte kommentera hur många intressenter det har funnits.

Artikelbild

– Jag vill berätta mer för politikerna innan jag kan kommentera det, säger han till Helagotland.se.

Regionstyrelsens arbetsutskott ska ta upp frågan på sitt sammanträde 8 december.