Helagotland.se skrev i maj om Järn AB Södertorgs ansökan till Region Gotland om att få ändra detaljplanen för hela kvarteret i södra Visby för att ge plats för bostäder, handel och kontor. Anledningen var enligt företaget att butiken planerade en flytt och efter diskussion med regionen om deras projekt "Vision 2025" där nya bostäder i området var planerat. Ärendet gick under onsdagen igenom byggnadsnämnden som gav ett positivt besked för att påbörja byggprocessen.

– Vi har godkänt ärendet för vidare granskning till planenheten. Vi i nämnden tycker det är en bra idé och det stämmer överens med den fördjupande översiktsplanen om bostäder, säger byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

Planenheten ska nu vidare granska ärendet och utveckla en ny fördjupningsplan samt undersöka vidare bland områdets boende.

– Vi ville jobba vidare med en ny fördjupningsplan med ett större fokus på bostäder och titta på parkeringsalternativ med att eventuellt ha ett parkeringshus under mark för att kunna använda de parkeringsytor som finns där idag, fortsätter han.

Kring hur många bostäder som kan tänkas byggas i området finns det ännu inga klara besked kring. Hela processen väntas ta ett och ett halv till två år innan någon form av bygge kan påbörjas.