Under tisdagens möte i regionstyrelsens arbetsutskott ska de omtalade åtta tomterna i kvarteret Malajen i Visby diskuteras igen.

Regionfullmäktige beslutade i slutet av februari att tomtförsäljningen ska göras om eftersom den inte genomfördes på ett korrekt sätt.

LÄS MER: Försäljningen stred mot avtalet

Bland annat har fastighetsmäklaren Era inte annonserat ut tomterna på ett tillräckligt omfattande sätt. När det kom fram att så var fallet beslutade ändå regionstyrelsen att försäljningarna skulle genomföras och att de åtta familjer som blivit lovade att köpa tomterna skulle få göra det. Men sedan satte alltså fullmäktige stopp för affären.

LÄS MER: Björn Jansson: "Inte vad jag räknat med"

Nu ska allt tas om från början och under tisdagens möte i arbetsutskottet kommer exploateringsstrategen Anders Lindholm på regionstyrelseförvaltningen att föredra ärendet.

Helagotland.se kommer att rapportera mer om detta efter mötet.