I området kring ÖoB har det tidigare funnits gamla tågstallar och även Försvarsmaktens verksamhet Miloverkstaden har varit aktiva på platsen under många år. Region Gotland sade tidigt att de inte kommer att bekosta saneringen av marken. Därför har fastighets-ägaren Tino Goetze startat en utredning som ska visa hur kostnaderna för saneringen ska fördelas.

– Vi är inte färdiga med utredningen men det är Statens järnvägar och Fortifikationsverket som ska dela på kostnaden, säger Tino Goetze.

De föroreningar som hittats i marken har kunnat härledas till båda verken.

Artikelbild

| Fastighetsägare. Tino Goetze vill starta bygget av det nya bostadsområdet under hösten 2018.

– När utredningen är klar tar vi kontakt med båda parterna och diskuterar vem som ska betala för vad, säger Tino Goetze.

Saneringen uppskattas kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor.

– Hur stor kostnaden kommer att bli beror på om vi måste ta massorna till fastlandet, då blir det dyrare, säger Tino Goetze.

Enligt honom är det ett stort område som måste saneras och för att få bort föroreningarna måste jordlagret grävas bort.

– Föroreningarna finns både på fram och baksidan, det är väldigt omfattande, säger Tino Goetze.

Enligt Statens järnvägar (SJ) är det Trafikverket som har hand om denna typ av frågor men i dagsläget har ännu inget ärende gällande området tagits emot av Trafikverket.

Planarbetet för området pågår parallellt med utredningen om saneringen och därför räknar fastighetsägaren med byggstart inom inte alltför lång tid.

– Detaljplanen är på gång. Det skulle blivit byggstart till våren men nu vill vi gärna komma igång till hösten, säger Tino Goetze.

Detaljplanen föreslås tillåta kontor och handel, men även bostäder. Uppemot 120 hyreslägenheter handlar det om, i byggnader om tre till fyra våningar.

Möjlighet ska även finnas att konvertera eller bygga om själva verkstadsbyggnaden till ytterligare boenden i framtiden.

Detaljplanen för Pipdånen 5 och 6, som fastigheterna heter, har varit ute på samråd under våren. I dagsläget finns inget datum inplanerat för antagande av detaljplanen.

– Marken är som bekant förorenad. Om det ska byggas bostäder så måste marken åtgärdas först. I planskedet ska föroreningen utredas till en tillräcklig nivå som gör det möjligt att kostnadsbedöma saneringen. Det måste gå att bevisa att planen blir genomförbar för att den ska kunna antas, så därför har vi i dagsläget inget datum inplanerat för antagande, skriver planarkitekten Sara Lindh i ett mejl till GT.