Det är företaget Stadsutveckling i Stockholm AB, som har ansökt hos Region Gotland om att få erhålla mark i Visbyområdet.

Företaget har hittills varit verksamt i Stockholm, Bålsta och Enköping, men ser nu en möjlighet att expandera utanför Mälardalsregionen.

– Det finns flera skäl. Dels för att jag har en viss förkärlek för Gotland och att det är alltid roligt med projekt i en trevlig miljö som Gotland. Men sen tror vi att det kommer att behövas mycket bostäder åt försvaret, säger Jan Hardenborg, arkitekt, projektutvecklare och delägare i företaget.

Han tror att försvaret på sikt kommer att utöka sin verksamhet på Gotland.

– Vi tror att det kommer att ske en expansion och varje anställd i försvaret drar med sig ytterligare två, kanske tre, personer, säger Jan Hardenborg.

Önskemålet är enligt ansökan mark ”i närområdet till Visby stad”. Jan Hardenborg och Stadsutveckling i Stockholm AB tror att de flesta försvarsanställda vill bo nära stan.

– Oftast är det lite yngre personer eller familjer, som gärna vill ha nära till service och stadskärna, säger Jan Hardenborg.

Planen är att bygga ett 50-tal hyreslägenheter, som i första hand alltså ska hyras ut till försvarsanställda, i andra hand till allmänheten.

Nu väntar Stadsutveckling i Stockholm AB på besked från regionen.

– Vi har fått respons så pass att man har sagt att man tagit emot vår ansökan och kommer att behandla den, säger Jan Hardenborg.

Skulle regionen ha mark att erbjuda kan bygget komma igång relativt snart.

– Som det ser ut i dag vill vi sätta igång direkt. Förhoppningsvis finns det en byggklar tomt, annars får vi vänta på en detaljplan. Sen ska det sökas bygglov och sånt, så det tar nog minst ett halvår innan vi kan sätta spaden i jorden, säger Jan Hardenborg.

Företaget har däremot inte varit i kontakt med Försvarsmakten. Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente, konstaterar dock att det sannolikt finns en efterfrågan på bostäder bland de försvarsanställda.

– Att det finns ett bostadsbehov är klart, men hur omfattande det är, det vet jag inte i detalj. Många kom ju ner förra sommaren, säger han.

Mattias Ardin poängterar dock att de cirka 350 personer som är fast anställda vid försvaret på Gotland, själva ordnar med boende.

– Vi i försvarsmakten bedriver inte någon bostadsförmedling, säger han.