Striden om fastigheten på Visborgsgatan har pågåt i närmare fem års tid. 2010 beviljade en handläggare på byggnadskontoret ett bygglov för om- och tillbyggnad av flerfamiljshuset. En granne, Jan Alamo, överklagade beslutet, som revs upp av länsstyrelsen. Därefter har turerna gått fram och tillbaka, och på onsdagen sade byggnadsnämnden nej till den förnyade bygglovsansökan som byggfirman Ruthström och Larsson skickade in för ett år sedan. Anledningen till beslutet är att fastigheten avviker för mycket från detaljplanen.

– Avvikelsen är för stor för att kunna betraktas som en mindre avvikelse. Därför måste vi avslå ansökan, säger nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP).

Han var själv velig under beslutsfattandet. Först ville han godkänna ansökan.

Artikelbild

| Tvisten om fastigheten på Visborgsgatan har pågått i fem år.

– Det stämmer. Jag insåg dock efter att ha kollat upp en del saker på lunchen att avvikelsen var för stor.

Hur motiverade du att du ville godkänna ansökan?

– Det vill jag inte gå in på. I slutändan var vi alla i nämnden överens om att avslå ansökan.

Vad som händer i ärendet nu är något oklart. Något bygglov för fastigheten finns alltså inte, och det kan innebära att de övre delarna av huset måste tas bort. Det berättade stadsarkitekt Christian Hegardt för GA på måndagen, som även menade att det vid ett avslag blir ett svartbyggsärende med sanktionsavgift. Vem som ska betala avgiften och ställas till svars i ärendet är dock oklart. Fastigheten ägs numera av en bostadsrättsförening, sedan byggfirman Ruthström och Larsson sålt den.

Både den förre nämndsordföranden Bo Björkman (S) och Karl-Allan Nordblom har erkänt att det var Region Gotland som gjorde fel från början i den utdragna tvisten.

– Det råder det ingen tvekan om. Det var dock svårbedömt, och det är inte så konstigt att det blev fel, säger Karl-Allan Nordblom.

Han säger att motparten nu kan komma in med ytterligare en bygglovsansökan. Det krävs dock ändringar för att den ska kunna godkännas.

– Ansökan måste stämma överens med detaljplanen om det ska vara aktuellt.

Grannen Jan Alamo har begärt skadestånd från regionen på 300 000 kronor. Det är så mycket han anser att värdeminskningen varit på hans hus till följd av grannbygget. Några pengar har dock inte betalats ut än så länge, enligt Karl-Allan Nordblom.