Region Gotland har gett Gotlandshem i uppdrag att bygga minst 400 lägenheter innan år 2020, varav minst en nyproduktion utanför Visby. Undersökningar har visat att intresse finns i Fårösund och i Slite.

Därför köpte bolaget för ett halvår sedan tomten Othem Ejdern 6, mellan Storgatan och Strandvägen i Slite.

Nu bjuder Gotlandshem in till en dialogträff, den 19 januari, för att undersöka vad Sliteborna vill ha för typ av bostäder på tomten. ”Vi vill höra hur du tycker vi ska forma ett hållbart och bra bostadsområde”, står det i inbjudan.

Enligt ett pressmeddelande som skickades efter själva fastighetsköpet finns det möjlighet till ”bebyggelse av tvåvåningshus om cirka 20 lägenheter”.