I förra veckan meddelade regionstyrelsen att de krävde ett svar från GBJ om de skulle bygga på marken vid Signalottan 2 vid A7-fältet i Visby. Nu har bolaget meddelat Region Gotland att de inte kommer att fullfölja avtalet med Region Gotland.

Regionstyrelsen kom i förra veckan fram till att Gotlandshem i stället ska få en direktanvisning av marken.

– Tjänstemännen kommer att skriva en tjänsteskrivelse till regionstyrelsen om en direktanvisning av mark till oss. Vi hoppas förstås att det blir så, säger Elisabeth Kalkhäll, vd Gotlandshem.

GBJ hade som målsättning att bygga 48 lägenheter på A7-fältet. Men Gotlandshem kan komma att bygga betydligt fler lägenheter.

– Vi tror att det kan byggas 60 lägenheter där. Men Visby Ark som är våra arkitekter ska börja rita om några veckor. Då får vi se hur utformningen blir. Vi ska kolla hur vi tänkte på Signalottan 1 och de planer som GBJ hade, säger Elisabeth Kalkhäll.

Därmed är Gotlandshem väldigt nära att uppfylla ägardirektivet på att det ska byggas 400 lägenheter senast 2020.

– Vi kommer att vara väldigt nära det. Det kommer att sluta på runt 390 lägenheter, säger Elisabeth Kalkhäll.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande, ser positivt på att Gotlandshem sannolikt får bygga på marken.

– GBJ har svarat i en positiv ton att de hoppar av. Då var det beslutat på regionstyrelsen att vi ska gå vidare med Gotlandshem. Vi gör det här för att vi vill ha hyresrätter på A7 och att vi snabbt kan komma igång, säger Eva Nypelius.

Helagotland.se har sökt GBJ Bostadsutvecklings vd Johan Sahlén för en kommentar.