Konkurrensverket har inlett två granskningar av Gotlandshem. Den ena gäller nyproduktion och den andra gäller renovering av lägenheter med bland annat stambyten. I båda fallen gäller det om bostadsbolaget följt reglerna om upphandling, som gäller för alla kommunägda bolag.

– Vi behöver hämta in mer uppgifter och har bett Gotlandshem yttra sig över anmälningarna, säger Martin Bäckström vid Konkurrensverket.

När det gäller renoveringen av lägenheter i kvarteret Dillen hävdas att Gotlandshem upphandlar arbetena lägenhet för lägenhet för att komma under gränsen då upphandling krävs. Att dela upp ett arbete på det sättet är inte tillåtet, enligt Konkurrensverket.

Artikelbild

| ”Vi följer lagen om offentlig upphandling” säger Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll.

Beskrivningen av hur jobben tilldelas är dock helt felaktig, enligt Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll.

– För renoveringarna har vi upphandlat ett ramavtal med flera företag. Vi avropar från det och har delat in arbetena efter olika avtalsområden. Det gör det möjligt för mindre företag att vara med, säger hon.

De senaste 20 åren har Wisab svarat för hela Gotlandshems nyproduktion: tre kvarter i Adjutanten, Sjöliljan och Trilobiten i norra Visby, Sticklingen på Talludden, förtätningen i Vitkålen, Pjäsen och Volontären på A 7-området. Totalt nära 400 lägenheter. Elisabeth Kalkhäll har hört snacket på stan om hur stark kopplingen till Wisab är.

– Vi följer lagen om offentlig upphandling, hävdar hon.

Som vd för Gotlandshem har Elisabeth Kalkhäll varit med om två upphandlingar för nyproduktion. Gotlandshem upphandlar inte byggentreprenad för varje nytt kvarter, utan tecknar ett ramavtal för en tidsperiod om 2–3 år. Det bolag som lämnar bästa anbudet får bygga allt åt Gotlandshem under den perioden.

– Vid den första upphandlingen var det bara Wisab och NCC som lämnade anbud, i den andra bara Wisab och Arriba. Priset är inte det enda vi tittar på, men i båda fallen har Wisab haft det klart lägsta priset, säger Elisabeth Kalkhäll.

För närvarande bygger Wisab kvarteret Sergeanten 5 med 72 lägenheter på A 7-området åt Gotlandshem. Därefter följer grannkvarteret Signallottan 2. Men om det blir Wisab som bygger även det kvarteret är inte givet, eftersom en ny avtalsperiod börjar gälla nästa år.

– Vi ska träffa de större byggföretagen och diskutera med dem inför nästa upphandling av ramavtal. Jag hoppas att fler kommer att vara med och lämna anbud framöver, säger Elisabeth Kalkhäll.