Totalt får de kommuner som beviljats stöd dela på 1,395 miljarder kronor. Av dessa går 11 180 629 kronor till Gotland för att öka bostadsbyggandet på ön.

De kommuner som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 65 462 nya bostäder, och för Gotland är den siffran för det kommande året 618 bostäder.

Det är Boverket som administrerar bidraget, som betalas ut den 1 december 2018. För att få ta del av bidraget har Boverket ett antal kriterier som måste uppfyllas, bland annat att kommunen inom en tolvmånadersperiod gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad.