Det här framgår av en undersökning som Länsförsäkringars fastighetsförmedling, Bostadskollen, gjort. Enligt den säger 29 procent av gotlänningarna att de är oroliga för hur värdet på deras fastighet ska utvecklas. I landet som helhet är det bara 25 procent som är oroade över den värdeförsämringen.

– På många platser utanför storstäderna ser vi en mer stabil bostadsmarknad där höjningen av räntan och skarpare kreditvillkor haft mindre påverkan, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Det är de yngre, mellan 18-29 år som är mest oroliga för utvecklingen av fastighetspriserna. Där är hälften oroade över värdeutvecklingen.

Enligt SCB ökar andelen unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar och andelen unga som äger en bostad minskar.

Åldern när unga köper bostad har gått upp från 21 år 1985 till 29 år nu. Även andelen personer mellan 25-34 år som äger sitt eget boende har minskat från 43 procent 1980 till 24 procent 2016.

För att råda bot på att färre unga äger sina hem, finns förslag på att man ska sänka flyttskatten och subventionera bostadssparandet.

– När unga tvingas bo kvar hos sina föräldrar och när andelen som äger sitt boende nästan halverats är det tydliga tecken på att bostadsmarknaden behöver reformeras med åtgärder som ökar rörligheten, säger Marcus Svanberg.

Bostadskollen baseras på en Sifoundersökning där 2300 svenskar och 100 gotlänningar tillfrågats.