Gotlands Tidningar uppmärksammade paret Anna Melin Franklin och Johan Melins planer sommaren 2017. En utgångspunkt var, som Johan då sa att "det behövs mer folk på vischan". De hade köpt det gamla ålderdomshemmet i Lärbro i syfte att bygga om till lägenheter. Nu är det gjort, vilket P4 Gotland var först med att berätta.

– Sex lägenheter är färdiga för inflyttning och fyra av dem är bokade, berättar Anna Melin Franklin.

Bostadsrättsföreningens styrelse arbetar nu med att färdigställa den ekonomiska planen. Den ska också få klartecken av statligt utsedda intygsgivare innan försäljningen av bostadsrätterna kan ske.

– Vi räknar med att planen ska bli klar under nästa vecka, säger Anna Melin Franklin.

Särskilt för liten förening är det viktigt att inget förblir osålt eller obebott.

– Med tanke på att vi inte gjort någon marknadsföring alls så är det bra att fyra lägenheter redan har bokats , kommenterar Anna Melin Franklin.

Flertalet lägenheter beräknas kosta gå på 1,2 till 1,3 miljoner kronor, en lite större med källarplan cirka 1,5 miljoner. Med reservation för att planen alltså inte är helt klar.