Tillbyggnaden av grannfastigheten på Visborgsgatan har minimerat paret Alamos havsutsikt och insynen har ökat markant.

Ansökan om bygglov godkändes av byggnadsnämnden utan att Jan Alamo fått möjlighet att yttra sig.

Bygglovsbeslutet överklagades till länsstyrelsen, som upphävde det med hänvisning till att det stred mot detaljplanen.

Artikelbild

Trots det färdigställdes bygget utan ingripande från byggnadsnämnden.

– Jag har ingen kvällssol längre och ingen havsutsikt. I stället för åtta fönster så är det 24 stycken riktade mot oss, säger Jan Alamo till GA.

Nu begär Jan och Birgitta Alamo skadestånd på 300 000 kronor av Region Gotland. Beloppet avser den värdeminskning som Alamo anser ha skett på deras hus till följd av grannbygget.

I sin skadeståndsbegäran skriver paret Alamo att ”Hade vi fått vara med och påverka redan från början så hade det i konstruktiva diskussioner mellan berörda garanterat blivit en annan utformning av grannfastigheten som vi tillsammans har accepterat.”

Vidare är paret kritiska till saknaden av begärd information i ärendet. ”I de allra flesta av de 26 besök som vi gjort hos Region Gotland i detta ärende (...) har tjänstemannen svarat att ”vi återkommer med svar” utan att ha gjort det”, skriver de.

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) vill för närvarande inte kommentera själva skadeståndskravet.

– Jag vill inte föregripa vår utredning genom att kommentera det just nu, säger Karl-Allan Nordblom till helagotland.se.

Han uttrycker dock kritik till hur ärendet har hanterats.

– Ärendet i sig har på flera sätt lämnat mycket i övrigt att önska sig. Det är en lång historia som började långt före min tid. Vi har försökt gå till botten med det och jag hoppas att vi kan nå ett avslut.