År 2010 beviljades ett bygglov för om- och tillbyggnad av en fastighet på Visborgsgatan i Visby. Jan Alamo reagerade på att han som närmaste granne inte fått yttra sig eller blivit informerad, trots att bygget stred mot den detaljplan som fanns. Jan Alamo överklagade bygglovet till länsstyrelsen. Det gjorde att bygglovet upphävdes. Men bygget fortsatte.

– Så småningom erkände byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S) att de gjort fel och det känns i alla fall bra, säger han.

Problemet nu är att JO inte utreder händelser som ligger mer än två år tillbaka och därför tar de inte upp Jan Alamos överklagan.

– Nu är det väl bara att finna sig i att ha blivit överkörd, säger Jan Alamo.