Steg för steg har Snäck omvandlats från en hotell- och konferensanläggning till ett bostadsområde. Tre bostadsrättsföreningar har bildats omkring den gamla anläggningen från 1980-talet.

Till våren blir det byggstart för den fjärde och sista, men också största, etappen i denna omvandling. För att den ska kunna förverkligas river man i mars den gamla restaurangen och konferenslokalerna. Här ska det i stället byggas 71 nya lägenheter. De flesta lägenheterna kommer att inrymmas i ett femvåningshus, som byggs på den plats där konferensanläggningen är. Och för att miljön ska bli mer varierad byggs en länga ovanför detta hus med sju "townhouse".

Projektet har, i likhet med de tidigare etapperna, initierats av familjen Mörkfors som tog över Snäck 1994. Det har ritats av arkitekten Andreas Forsberg på Tyréns Arkitekter. Han har både låtit sig inspireras av arkitektur i omgivningen och av den kände arkitekten Sten Samuelsson, som ritade originalbyggnaderna. På ritningarna har man också planerat en terrasserad innergård mellan byggnaderna. Där kommer det bland annat att bli en pool, ett orangeri och ett utegym. 

Den fjärde etappen på Snäck uppförs av Hökerum Bygg, som har byggt de andra huset i området. Lägenheterna kommer att vara mellan 64 och 142 kvadratmeter. Försäljningen är redan igång och till hösten 2021 räknar byggherren med att de nya husen ska vara inflyttningsklara.