Skapa därför en verksamhet i till exempel Klivets lokaler i Malmaskolan för dessa barn, skriver en gotländsk kvinna i ett medborgarförslag.

- Dessa barn riskerar att utsättas för mobbing och social utstötning som är svår att reparera. Med en bra fysisk miljö kan man lära dessa barn att hantera situationen på ett annat sätt, skriver förslagsställaren i ett brev till Gotlands kommun.