Det aktuella området ligger i ett villakvarter på fastigheten Senapen i höjd med Endreväg i Visby. 1964-1980 drevs en kemtvätt i den aktuella fstigheten (nuvarande Renokiosken).  Marken och det ytliga grundvattnet  förorenades då med klorerade alifater.

Området har klassats som riskklass 1 (mycket stor risk) och finns listat som ett prioriterat objekt hos länsstyrelsen.

För att kunna åtgärda föroreningarna måste Renokiosken flyttas temporärt eller permanent. Ett sätt att lösa ägarfrågan skulle vara att region Gotland skulle lösa in fastigheten, står det som en åtgärdsplan i skrivelsen.