På måndagsförmiddagen körde Brucebostiftelsens ordförande och medhjälpare med flyttbil till Brucebo för att hämta tavlor, skulpturer och andra konstverk. Avsikten är att verken ska registreras, rengöras och restaureras. De ska sedan åter placeras vid Brucebo, som ska bevaras som det konstnärshem från 1800-talet det en gång var.
Arbetet med att avlägsna alla inventarier är en förberedelse inför en inre renovering av huset. Den inkluderar även den del som bebos av Torbjörn Axelman, som hyr en mindre bostad i den äldre delen av huset.

Kräver pengar
Under tiden som huset renoveras kan ingen bo i det. Stiftelsen hävdar även att hyresgästen har en skuld på över 50 000 kronor som man länge försökt reglera. Brucebostiftelsen försökte därför redan i oktober att säga upp Torbjörn Axelman, som vägrat skriva under och aldrig har skickat tillbaka några papper
Torbjörn Axelman har varit mycket upprörd över stiftelsens planer och under den senaste tiden har han kontaktat Gotlands Allehanda flera gånger för att berätta om hur han kände.
Torbjörn Axelmans ilska riktades helt mot Brucebostiftelsens ordförande Joakim Hansson, som han ansåg var den som ensam låg bakom planerna. Särskilt upprörd var han över att bortforslandet av inventarier påbörjats nu, eftersom han väntade gäster som skulle tvingas tillbringa julhelgen i oreda.
Men Torbjörn Axelman ansåg även att arbetet inkräktade på något, som han inte ägde, men som han i allra högsta grad tyckte sig ha del i.
- Utan mig hade Brucebo inte funnits kvar, sade han upprepade gånger under besöken på GA.

30 år
Torbjörn Axelman har bott vid Brucebo i över 30 år. Huset, som mot slutet av 1800-talet uppfördes av konstnärsparet William Blair och Caroline Benedicks-Bruce, såg han första gången på 1950-talet och han köpte det på 1970-talet när stiftelsen inte såg någon annan utväg än att sälja det.
Stiftelsen hade dåligt med pengar, huset var nergånget och det fanns planer på att riva det helt. Torbjörn Axelman, som då hade framgångar som filmregissör, hade möjlighet att ta sig an huset och renovera det. Men efter några år gjorde hans bolag konkurs. Brucebostiftelsen köpte tillbaka huset och fick Torbjörn Axelman som hyresgäst i en del av huset.
Under lång tid har ingenting gjorts åt huset, men för några år sedan påbörjades en utvändig renovering. Paneler byttes, dränering ordnades, ett nytt värmesystem sattes in. Det arbetet genomfördes utan några större kontroverser, men när det kom till den inre renoveringen gick det inte att undvika konflikter.
Motsättningarna blossade upp i oktober, när Torbjörn Axelman fick besked om att han under renoveringens gång skulle sägas upp och tvingas flytta från huset. När utflyttningen av inventarier påbörjades ställdes allt på sin spets.