Den 30 januari föll domen i det uppmärksammade miljömålet mot Ryftes, som i lönndom hade spolat rent besprutningsutrustning i ett grustag på företagets mark i Fole.

Hårdast dömdes en 53-årig tidigare anställd, som skötte rengöringen av sprutan. Han fälldes för grovt miljöbrott och fick villkorlig dom och 80 dagsböter.

En annan tidigare anställd man dömdes för miljöbrott till 40 dagsböter, medan företagets vd Yngve Andersson fälldes för miljöbrott till villkorlig dom och 40 dagsböter.


Prövning i HD
Firman ålades dessutom att betala en företagsbot på en halv miljon kronor.

Miljöåklagaren Ingvar Wennersten hade begärt att samtliga åtalade skulle dömas till fängelse, och att företagsboten skulle bestämmas till tre miljoner kronor medan vd:n belades med näringsförbud i fem år.

Därför väljer han nu att begära en ny prövning i hovrätten.

- Jag kommer att yrka på det jag yrkade i tingsrätten. Deras dom är i grunden bra och välstrukturerad, men jag delar inte bedömningarna, säger Ingvar Wennersten.


Kräver skärpning
Åklagaren kommer därför på nytt begära fängelse för Yngve Andersson, samt näringsförbud.

- Visst spelar åldern in, men det finns många rättsfall där äldre döms till fängelse, säger Ingvar Wennersten.

Han kommer också att kräva en skärpning av bötesstraffen för de båda övriga männen.

Åklagaren överväger samtidigt att kalla in nya experter vid en prövning i hovrätten.


Av annan åsikt
- Jag ska fundera på det. Det finns 27 kemiska ämnen på den här platsen, men ingen vet vilken verkan de har när de samverkar. Jag vill ha någon som kan förklara det för rätten på ett begripligt sätt.

Ingvar Wennersten begär också en månads anstånd att utveckla sina synpunkter för hovrätten.

Även grönsaksföretaget överklagar domen.

Företaget och dess vd borde helt ha frikänts, uppgav Ryftes vice vd, Karin Andersson, i ett pressmeddelande i går.

- Ryftes och Yngve Andersson har, trots att tingsrätten huvudsakligen friade dem, nu beslutat att överklaga tingsrättens dom och yrkar att hovrätten ogillar hela åtalet och undanröjer företagsboten i dess helhet, skriver hon.