Reglerna handlar om att mikrobryggerier själva ska börja bekosta transporten till Systembolagets depå i Örebro. I nuläget kan de små bryggerierna leverera och sälja sina drycker i de tre butiker som ligger närmast. När nya regler börjar gälla den 1 september kan ölen däremot ställas på hyllor i upp till tio butiker, inom en radie av tio mil, så länge det finns efterfrågan.

Mer spridning

Systembolagets ambition är att den redan populära mikroölen ska få ännu större spridning.

Artikelbild

Foto: TT

Om det inte vore för den nya - dyrare - logistiken skulle förmodligen fler bryggerier jubla åt förändringen. Mest sura miner finns hos bryggerier där Örebro inte ligger runt bryggeriknuten.

Självkritik

Systembolaget idkar dock viss självkritik och menar att kommunikationen om de nya reglerna borde ha varit bättre. Samtidigt flaggar Agén för att reglerna kan behöva justeras om det dyker upp problem som varken bolaget eller leverantörerna tänkt på.

Mikrobryggeriernas största marknad är lokalområdet och där blir det samma regler som tidigare, påpekar Agén. Men det är efterfrågan som avgör huruvida ölen får en hyllplats på ett bolag nära bryggeriet.