Säkerhetspolisen skickar en stor del av sin personal till Almedalsveckan. Allt från livvakter och logistiker till underrättelsehandläggare och analytiker kommer att finnas på plats på Gotland under veckan. Sammanlagt skickar Säpo närmare 200 personer till den årliga politikerveckan i Almedalen, vars uppgift främst är att skydda den centrala statsledningen. Lokala politiker skyddas av polisen, men Säpo kan bistå dem med information. Säpo skriver i ett pressmeddelande inför Almedalsveckan att "en viktig nyckel till framgång är ett nära samarbete med både Stockholms- och Gotlandspolisen."

Förutom att skydda Sveriges högsta politiker kommer Säkerhetspolisen i vanlig ordning anordna Säpojoggen. Det är en möjlighet för allmänheten att träffa Säkerhetspolisens personal under ett 1,5 kilometer långt löplopp genom Visby. Säpo kommer även att delta under ett flertal seminarier under veckan.