Det var Sisu och Gotlands Idrottsförbund som under måndagskvällen anordnade en "Idrottspolitisk cafékväll", där politiker och allmänhet diskuterade kring det nya förslaget på bidragsregler inom idrotten som kultur- och fritidsnämnden tagit fram. Hårdast ansatt under kvällen var Hanna Lenholm (S), vice ordförande i nämnden och med i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget.

– Det var en jättebra kväll där jag fick med mig många bra synpunkter på det här förslaget. Jag har givetvis förståelse för att alla ser till sitt eget i ett sånt här fall, säger hon.

Allra störst missnöje i förslaget väckte delarna om åldersgränserna på dem som man kan söka bidrag för, som ändras från 7-25 år till 5-20 år. Stort missnöje vädrades även när det gällde det minskade driftstödet för de föreningar som äger en egen anläggning samt den kostnadsrelaterade delen i verksamhetsstödet. En av medlemmarna i paneldebatten, Eva Nypelius (C), sa bland annat att det nya förslaget kommer att slå hårt på landsbygdsanläggningarna.

Artikelbild

| Patrik Oscarsson, idrotts- och utbildningschef på Gotlands Idrottsförbund.

– Jag tycker vi ska ha ett enkelt system. Det ska inte vara så att de som är duktiga på att skriva ansökningar om bidrag ska gynnas. Det är inte det vi ska ha idrottsledare till, säger hon.

När det gäller det minskade driftstödet som finns med i förslaget säger Hanna Lenholm att man vill gynna de anläggningar som har mycket verksamhet.

– Vi vill se att anläggningarna används på rätt sätt. Man ska gynna verksamhet istället för anläggningarna. Som det är i dag får i princip tomma anläggningar lika mycket pengar som de där det är massor av verksamhet, säger hon.

Hon är även tydlig med att det nya förslaget inte innebär några besparingar, utan bara omfördelning av pengarna.

Artikelbild

| Roger Wärn (M), Eva Nypelius (C) och Ulf Klasson (FP).

Samtliga partier som finns representerade i regionfullmäktige fanns på plats under kvällen, och samtliga utom Socialdemokraterna och till viss del Miljöpartiet var under debatten tydliga med att de inte kunde ställa sig bakom förslaget. Även Gotlands Idrottsförbund var starkt kritiska. Hanna Lenholm lovade i slutet av kvällen att förslaget skulle gå på återremiss vid nämndens sammanträde den 3 juni.

– Vi får ta det tillbaka och se över vad vi kan göra. Vi måste ju fördela de pengar vi har så bra vi bara kan, och vi vill inte att de ska gå till hus och byggnader utan till verksamheter, säger hon.

Artikelbild

| Brittis Benzler (V), Hanna Lenholm (S) och Berndt Jansson (MP).

Patrik Oscarsson, idrotts- och utbildningschef på Gotlands Idrottsförbund, var nöjd efter kvällen.

– Det känns fantastiskt. Jag trodde aldrig att majoriteten skulle lyssna på vad vi hade att säga.

Vad hoppas du händer nu?

– Jag tycker att Ulf Klasson från Folkpartiet sa det bra - Gör om, gör rätt, gör gammalt. Det behöver inte vara så komplicerat, det är egentligen bara driftstödet som är orättvist i det gamla systemet.