Sedan Gotlands Turistförening gick i konkurs för några år sedan har det saknats en samlande kraft och part för den gotländska besöksnäringen. Det är det nu tänkt att bli ändring på. Sedan Turistdagen i februari har det i olika grupper klurats på hur en ny organisation skulle kunna se ut, och vid uppföljningsmötet 15 maj bildades den nya ideella föreningen Gotlands förenade besöksnäring. Tanken är att den ideella föreningen i sin tur ska kunna driva ett bolag som sköter det operativa arbetet.

Föreningen ska bland annat företräda besöksnäringen vid kontakter med myndigheter och organisationer, skapa mötesplatser för olika aktörer inom besöksnäringen och ansvara för samordning av en gemensam marknadsföring av Gotland. Vid mötet fastslogs stadgar för föreningen och en medlemsavgift på 500 kronor för 2014.

Ett första årsmöte är planerat 7 oktober, och fram till dess har föreningen en interimsstyrelse bestående av Gunnar Jonasson, Carin Sjöberg, Magnus Larsson, Per-Erling Evensen, Patrik Oscarsson, Micke Erixon, Stefan Lundgren, Hanna Wiman och Viktor Jansson. Interrimsstyrelsen ska under sommaren bland annat arbeta med att förbereda bolagsbildandet och rekrytering.

Artikelbild

 

Texten kommer från Gotland.net