Efter lång väntan och stort hemlighetsmakeri kom beskedet på måndagen alla har väntat på.

I konkurrens med två andra utländska rederier vann Destination Gotland kampen om den gotländska färjetrafiken.

Men enligt Trafikverket var det bara Destination Gotlands anbud som höll måttet. De två andra diskvalificerades eftersom det "inte uppfyller kraven i enlighet med förfrågningsunderlaget".

Artikelbild

Avtalet sträcker sig mellan 1 februari 2017 och 1 februari 2027 med möjlighet till förlängning. Alla detaljer är ännu inte kända, men Destination Gotland ska bland annat skaffa en helt ny färja som är gasdriven, en så kallan LNG-färja.

Enligt Stefan Wramner, moderat oppositionsråd, så kommer trafiken till Nynäshamn att hålla samma hastighet som idag, 26-28 knop. Däremot blir det lägre fart till Oskarshamn, 24 knop. det innebär ungefär 45 minuter längre överfart.

Men GT skriver på tisdagen att minimikravet till Nynäshamn är 22-24 knop i avtalet, och 18 knop till Oskarshamn. Destination Gotland har ännu inte kommenterat hur de tänker sig tidtabell och hastighet.

Trafikverkets Gunnar Malm har uttalat att han tror att DG har för avsikt att "hålla ungefär samma tidtabell sim idag", men hänvisar alla detaljer till tisdagens presskonferens.

Artikelbild

| Destination Gotland Båt fylla

Läs Mats Petterssons blogg om frågetecken som måste rätas ut.

 

Artikelbild

Mer information om vad detta innebär för resenärerna och för Destination Gotland ges vid en presskonferens klockan 16 på tisdagen.

Helagotland.se rapporterar live från den.

 

I en artikel här intill ger DG:s vd Christer Bruzelius sina första kommentarer kring detta.

Kontraktsbeloppet uppgår till 498 miljoner kronor per år i fastpris.

 

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande:

"Inför upphandlingen hade Trafikverket som mål att skapa en trafik med god kvalitet och som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Trafiken ska ligga i linje med de transportpolitiska målen, bidra till Gotlands utveckling och ge en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods".

- Jag är glad att vi nu är klara med upphandlingen av färjetrafiken. Destination Gotland har fått det fortsatta förtroendet att bedriva färjetrafik till och från Gotland. Upphandlingen har skett i konkurrens där tre anbud inkom.

- Statens kostnader för det nya avtalet beräknas bli samma som det nuvarande avtalet omräknat till samma prisnivå samtidigt som operatören nu tar en större bränslerisk, säger generaldirektör Gunnar Malm.

 

Trafiken kommer bedrivas med en liknande trafiklösning som idag.

Destination Gotlands avsedda trafiklösning baseras på tre fartyg varav ett nybyggt fartyg konstruerat för att använda LNG (flytande naturgas) som bränsle för fartygets framdrivning.

Vid en övergång till LNG som bränsle görs stora miljövinster, jämfört med att använda traditionellt bränsle.

Uppdraget kommer att gälla från den 1 februari 2017 och tio år framåt.