Gotland/utland

Nu har en av landets mest välkända ex-politiker slagit sig ihop med en av landets främsta ekonomer och skrivit en bok om världens urbanisering. Idén till "Urban Gaga" kom till på Gotland och det är också här som en stor del av skrivandet har gjorts och det är också i lilla Visby som man hittar flera urbana egenskaper.

Att människor flyttar från landsbygden och städer till stora världsmetropoler är knappast en ny utveckling, men flyttvågen avtar aldrig. Detta gör att politiker, såväl inom Region Gotland som för borgmästaren i New York, måste anpassa sig. Även spelreglerna för företag och den ekonomiska utvecklingen förändras. Något som Per Schlingmann och Kjell A Nordström försöker sätta fingret på i sin nya bok.

Artikelbild

| Deltidsgotlänningar. Både Per Schlingmann och Kjell A Nordström tillbringar både ledig- och skrivtid på Gotland. En stor del av arbetet med boken har bland annat gjorts i ett konferensrum på Wisby hotell.

– Städernas förändrade roll sätter agendan för hur vi tänker och bor, säger Kjell A Nordström.

­­– Visby är ett exempel på en urban miljö trots att den inte har så många invånare. Men Visby erbjuder väldigt mycket vilket gör att det känns i princip som en stadsdel i en storstad. Jag tror klart att det kan locka många fler, säger Per Schlingmann och som exempel nämner han kulturlivet, restaurangutbudet men kanske allra viktigast: Stadens utseende.

– Visby är också ett exempel på att en stad också kan vara en attityd snarare än en geografisk ort. Den här lilla staden visar att man kan framkalla känslan av en större stad, fyller Kjell A Nordström i.

Men boken handlar inte om stadsplanering utan kanske mer om vad det är som storstäderna erbjuder människor –anledningen till att så många söker sig dit.

– Vi skriver till exempel om det vi kallar vild kunskap, helt enkelt sån kunskap som man inte kan läsa sig till, men som man får i städerna när man träffar många olika människor, säger Per Schlingmann.

Forskning och även duons nya bok pekar på 600 av världens städer som "sätter av in i framtiden". En av dessa är Stockholm.

– För Gotlands del gäller det att utnyttja att man ligger nära Stockholm, bara 35 minuters resa beroende på hur man reser. Det är faktiskt en stad som har samma tillväxtstakt som Kina, konstaterar Kjell A Nordström.

Även om boken, som kommer ut i höst, har en ekonomisk vinkel menar författarna att den vänder sig till den stora allmänheten.

– Allt har ekonomifierats. Att driva ett dagis är i dag ekonomi, om du har ett popband gör du en budget. Tittar man på människor som måste förhålla sig till ekonomi i dagens samhälle så är de ganska många, säger Kjell A Nordström.

0498 -20 25 68

Gaga ­är ett slangord som betyder ungefär galen förblindelse, men har även en positiv betydelse och kan syfta på förtrollelse, charm.