"Unga kvinnor" är ett Finsam-projekt som pågått sedan 2011 och riktat sig till kvinnor 18-29 år som av olika skäl inte klarat utbildning eller arbete. Genom arbetsträning, praktik och utbildning har deltagarna fått hjälp att få ordning på sina liv och bryta destruktiva mönster.

Den 1 oktober avslutades projektet och har nu övergått till Jobsam  – samma modell men öppet för både män och kvinnor 16-64 år. Nya pengar har tilldelats, men alla inblandade är överens om att det här är en modell som man vill se permanent.

– Jag är rörd, stolt och lite vemodig, säger Susanne Johansson, projektledare.

Artikelbild

| Susanne Johanson, projektledare "Unga kvinnor".

Målen har uppnåtts

Hon är mycket nöjd med resultatet av projektet och att man nu får möjlighet att ta nästa steg för att hjälpa fler.

– Vi har uppnått målen och det känns jättebra.

Många av personerna i den aktuella kategorin har psykiska problem eller funktionshinder. De behöver mycket stöd och individuella handlingsplaner för att ta sig ur en destruktiv spiral. Susanne Johansson konstaterar att organisationerna och systemen inte alltid passar de här individerna och att allt mer slimmade organisationer gör att individuella planer tar tid, vilket kan vara mycket frustrerande för de drabbade.

Artikelbild

| Susanne Johanssson redovisar slutrapporten om projektet "Unga kvinnor" för projektets samarbetsparter.

– Lösningen är egna lokala vägar. Våra deltagare har fått raka vägar till psykiatrin och till Arbetsförmedlingen, säger Susanne Johansson.

Särskilda lösningar

Artikelbild

| Susanne Johanssson redovisar slutrapporten om projektet "Unga kvinnor" för projektets samarbetsparter.

Möten med handläggare i avskilda lokaler kan vara en nödvändig lösning för att få individer att komma till möten. På en arbetsplats kan det också behövas särskilda åtgärder, som exempelvis en lugn miljö och detaljerade arbetsscheman, klockslag för klockslag.

Under projektets tre år har 46 unga kvinnor deltagit, varav 22 deltagit i 6-18 månader vilket varit målet. Av dessa har 16 fått anställning och 6 har börjat studera.

18 unga kvinnor skrevs ut från projektet på grund av medicinska orsaker eller på grund av drogmissbruk. Men i och med projektet har de slussats vidare och fått hjälp med sina problem.

– När vi upptäckt att de har andra behov så har vi guidat dem rätt. Det är en styrka i det här att vi alltid lämnat över till någon annan. Tidigare har de här personerna ofta ramlat tillbaka i hjulet och allt har snurrat på, säger Susanne Johansson.

Den största svårigheten för den här gruppen är inte att få jobb eller att börja studera, utan att stanna kvar. Det stödet saknas i dag, men Susanne Johansson hoppas att Jobsam ska bli det stödet framöver. De som gått vidare till anställning eller studier ska kunna be om stöd igen om nya problem dyker upp.

Verkliga mål

Margareta Gottberg har utvärderat projektet. Hon har träffat både projektledarna och deltagarna under projektets gång och intervjuat deltagarna flera gånger för att få deras synpunkter. Hon har som fristående och helt utanför branschen ställt frågor och gett feedback till projektledarna under projektets gång.

– Det är ett otroligt välskött projekt som genomsyrats av en oerhörd professionalitet och ett stort hjärta. Det har också varit stort att få möta tjejerna som deltagit, säger Margareta Gottberg.

Marika Gardell, socialdirektör, är mycket nöjd över att så många kvinnor lyckats komma i arbete. Hon berättar att socialnämnden avsatt medel i budgeten för 25 tjänster, till offentligt skyddade anställningar alternativt lönebidragsanställningar.

– Jag tror att det är avgörande att det finns ett reellt mål. De har fått en roll i arbetslivet och fått "bli någon". Första gången vi träffar folk frågar vi oftast "vad jobbar du med?", säger Marika Gardell.

Deltagarna har haft en bra morot, att om de följer handlingsplanen så väntar en anställning. Om det kommer att finnas medel till fler skyddade anställningar framöver är oklart.

– Det är en politisk fråga om hur man vill prioritera och satsa pengar i relation till försörjningsstöd, säger Marika Gardell.