Brottsanmälningarna mot poliser blev färre förra året, men av de drygt 6 200 anmälningar som gjordes gick fler till åklagare jämfört mot 2012 - 134 mot 93.

Majoriteten av ärendena, drygt 4 100, gällde anmälan om tjänstefel, bland annat i samband med gripanden och trafikkontroller. Näst vanligast var anmälningar om misshandel, 841 anmälningar, och stöld eller snatteri, 256 anmälningar.

Siffrorna kommer från Rikspolisstyrelsens avdelning för interna utredningar (IU) som också handlade 86 ärenden i samarbete med Säkerhetspolisen. Ärendena gäller tips om anställda som misstänks för kriminell verksamhet som att "ta mutor, sälja information om planerade polistillslag eller umgås med kriminella".