De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna - lungcancer, kol, stroke och hjärtinfarkt - orsakade omkring 8 000 dödsfall per år mellan 2010 och 2012. Utöver detta dog omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökningen, enligt de nya rönen.

Den tidigare siffran låg på 6 500 dödsfall. Då räknades inte rökare som levt över den förväntade livslängden med.

Runt 100 000 personer drabbades av rökrelaterade sjukdomar.

Risken att drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvård är större för rökare i en lång rad sjukdomar - totalt 53 stycken - som redovisas i rapporten.

Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet kan också tillskrivas rökning.

Dagliga rökare blir stadigt färre. I dag finns knappt en miljon rökare, vilket kan jämföras med 1980-talet då var tredje vuxen svensk rökte.