Ett par köpte en paketresa till Zanzibar med Kenzan Tours. På hemvägen var transfertiden i Dar Es Salaam för kort och paret har därför begärt hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, skadestånd med 6 114 kronor, 3 597 dollar samt ersättning för sveda och värk.

Eftersom den ena i sällskapet var sjuklig ansåg de att de inte kunde ta bolagets erbjudande att åka hem på annat sätt, vilket skulle ta flera dagar. De bokade därför en egen hemresa och kräver ersättning för utläggen från både resebyrån och flygbolaget, vars flight de missade.

ARN anser att flygbolaget inte kan lastas på något sätt eftersom det är resebyrån som sköter bokningarna.

Kenzan Tours kom med ett rimligt erbjudande när paret missade flyget och kan inte heller krävas på ersättning, anser nämnden. Däremot anser ARN att paret ska få ersättning för nya flygbiljetter från Arlanda till Visby och för telefonsamtal och rekommenderar resebyrån att betala 1 400 kronor i ersättning.

ARN anser vidare inte att någon i sällskapet drabbats av personskada på grund av det inträffade och avslår kravet på ersättning för sveda och värk.